Enquête maken

Stap voor stap enquêtevragen maken

Published On 4 juni 2015 | By Steven van Stavoren | Marketing, Online Marketing

Een enquête is een uitstekende manier om zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren. Het afnemen van een enquête kan je helpen tot bepaalde inzichten te komen, om deze vervolgens te kunnen analyseren en op een overzichtelijke manier weer te geven. Daarvoor is het echter wel belangrijk dat je de juiste vragen stelt, en dit ook op de goede manier doet. Het opstellen van de juiste vraagstelling is een belangrijk onderdeel in de beginfase van je onderzoek. Wij leggen hier uit hoe je stap voor stap de juiste enquêtevragen maakt.

Stap 1: Wat wil je weten?

Om een goede enquête op te stellen, is het belangrijk om van tevoren vast te stellen wat je precies te weten wilt komen. Welke eigenschappen van de ondervraagden zijn belangrijk? Zo kun je bepalen of leeftijd, geslacht, woonplaats en opleiding relevant zijn voor de resultaten van je onderzoek. Als dit inderdaad zo is, is het handig om de vragenlijst hiermee te openen. Na de persoonsgegevens kun je overgaan op de echte vragen van de enquête. Het is verstandig om te beginnen met brede, algemene vragen, om vervolgens over te gaan op meer specifieke vragen.

Vertaal de hoofdvraagstelling, oftewel de reden waarom je het onderzoek uitvoert, in een aantal gerichte vragen. Deel deze vragen altijd in op onderwerp, en spring niet van de hak op de tak. Schrijf voor elke groep vragen een korte inleiding zodat de respondent weet waar de vragen over zullen gaan en zorg tijdens de enquête altijd voor een logische routering. Geeft een respondent bijvoorbeeld aan dat een bepaalde vraag niet van hem op toepassing is, zorg dan dat hij meteen doorgaat naar een vraag die voor hem wel relevant is, en niet eerst nog meer vragen moet beantwoorden over hetzelfde onderwerp.

Stap 2: Hoe ga je dit vragen?

Bedenk daarnaast of je open of gesloten vragen wilt stellen. Bij gesloten vragen geef je de respondenten een aantal opties waaruit zijn kunnen kiezen. Bij open vragen kunnen respondenten zelf met hun eigen antwoord komen. Het voordeel van gesloten vragen is dat deze data een stuk makkelijker te verwerken zijn. Het is immers meteen duidelijk wat het antwoord van de respondent precies is. Open vragen, daarentegen, zijn moeilijker te verwerken. Het kan soms moeilijk zijn om een eigen antwoord in te delen in een categorie en zo te kunnen vergelijken met andere antwoorden. Het voordeel van open vragen is echter dat je over het algemeen meer informatie krijgt. Als je een open vraag stelt, is het belangrijk dat je genoeg ruimte over laat voor het antwoord.

Stap 3: Hoe lang wordt de enquête?

Om de hoofdvraag te beantwoorden, is het natuurlijk om een zo volledig mogelijk beeld van de ondervraagde groep te hebben. Toch is het belangrijk om de hoeveelheid vragen enigszins te beperken. Niet alleen omdat je het jezelf zo een stuk makkelijker maakt met het verwerken van de resultaten, maar ook om ervoor te zorgen dat je respondenten geen interesse verliezen tijdens het invullen van de enquête. Als respondenten geduld verliezen, zullen ze sneller geneigd zijn de vragen niet meer serieus te nemen of goed te lezen. Zo krijg je misschien resultaten die onvolledig of onbetrouwbaar zijn.

Stap 4: Hoe sluit je de enquête af?

Bedankt de respondent aan het einde van de enquête altijd voor zijn of haar deelname. Zorg er daarnaast ook voor dat de respondent de gelegenheid heeft om feedback te geven op de enquête. Dit kun je doen door een contact(e-)mailadres op te geven, of door nog één laatste vraag toe te voegen waarin respondenten de enquête een cijfer kunnen geven en eventueel nog een eigen op- of aanmerking in kunnen vullen.

Als je al deze stappen hebt gevolgd is het tijd om de enquête af te nemen. Succes!

Dit artikel werd je aangeboden door enquete.com, online dienst die helpt bij het maken van online enquêtes. We leveren een online omgeving waarin je makkelijk en snel zelf enquêtes kan maken en analyseren.

Beoordeel dit artikel:
[Totaal: 1   Gemiddelde:  5/5]

About The Author

Mijn naam is Steven van Stavoren en ik ben 39 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. lange tijd heb ik voor een reclamebureau gewerkt en ik werk nu enkele jaren voor een evenementenbureau. Ik ben gek op mijn werk en verdiep me graag in alles wat te maken heeft met evenementen of marketing. Vanuit deze gedachte schrijf ik ook mijn blogs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *